Działania na datach – DATA.RÓŻNICA

W Excelu w bardzo łatwy sposób możesz wykonywać działania na datach. Do tego celu możesz użyć funkcji =DATA.RÓŻNICA(data_początkowa;data_końcowa;parametr)

Funkcji tej nie znajdziesz w pomocy w Excelu.

Aby użyć powyższą funkcję musimy znać jej parametry:

  • D – zwraca różnicę w dniach
  • M – zwraca różnicę w miesiącach
  • Y- zwraca różnice w latach
  • YM – zwraca różnicę miesięcy, dni i lata nie są brane do obliczeń
  • YD – zwraca różnicę dni, lata nie są brane do obliczeń
  • MD – zwraca różnicę dni, miesiące i lata nie są brane do obliczeń

I tak np. użyjemy tej funkcji do obliczenia różnicy między datą dzisiejszą i datą urodzin np. 1982-03-25, dodatkowo dodamy opis.

Należy pamiętać, że w formułach wprowadzany tekst zawsze musi być w cudzysłowach.

W naszym przypadku funkcja będzie miała postać:

=”Przeżyłeś “&DATA.RÓŻNICA(B2;B1;”Y”)&” lat, “&DATA.RÓŻNICA(B2;B1;”YM”)&” miesięcy i “&DATA.RÓŻNICA(B2;B1;”MD”)&” dni.”

i w rezultacie otrzymamy:

Leave a Reply