Usuwanie danych i formatów

Grudzień 1st, 2013

W Excelu mamy kilka opcji usuwania danych czy też formatów komórek.

W zakładce Narzędzie główne w sekcji Edycja mamy do dyspozycji opcję Wyczyść:

  • Wyczyść wszystko – powoduje wyczyszczenie z komórek zarówno zawartości jak i formatów
  • Wyczyść formaty – powoduje tylko usunięcie z komórek formatów, cała zawartość pozostaje bez zmian
  • Wyczyść zawartość – powoduje wyczyszczenie z komórek całej zwartości, wszystkie zastosowane formaty pozostają bez zmian. Szybszym sposobem wyczyszczenia zawartości w arkuszu jest użycie skrótu klawiszowego – użycie przycisku Delete z klawiatury
  • Wyczyść komentarze – czyści komentarze z zaznaczonych komórek

 

Fukncje tekstowe: PRAWY

Listopad 12th, 2013

Tym razem w przedstawionym przykładzie z komórek chcemy wyciągnąć tylko miasto.

Do wyciągnięcia tylko miasta z komórki B3 skorzystamy z funkcji =PRAWY(Tekst;Liczba_znaków), w której to wskazujemy tekst, a następnie wpisujemy liczbę znaków, które zostaną wyciągnięte z tekstu licząc od prawej strony.

Zauważmy, że w przeciwieństwie do kodu pocztowego, miasto ma różną ilość znaków. Więc, aby wyznaczyć dokładną ilość znaków, którą chcemy wyciągnąć z prawej strony, należy zastosować dodatkową funkcję tj. DŁ(Tekst), która liczy całkowitą ilość znaków w komórce i odjąć od niej ilość znaków przeznaczonych na kod pocztowy i spację za kodem.

I tak w naszym przykładzie w komórce C3 wpiszemy formułę =PRAWY(B3;DŁ(B3)-7)

W rezultacie otrzymamy:

Fukncje tekstowe: LEWY

Listopad 10th, 2013

Pracując z tekstem czasem jest potrzeba wyciągnięcia z komórki tylko jego części, np. w jednej komórce zapisany został kod pocztowy i miasto.

Aby z komórki wyciągnąć tylko i wyłącznie kod pocztowy należy zastosować funkcję =LEWY(Tekst;Liczba_znaków), w której to wskazujemy tekst, a następnie wpisujemy liczbę znaków, które zostaną wyciągnięte z tekstu licząc od lewej strony.

I tak w naszym przykładzie w komórce C3 wpiszemy formułę =LEWY(B3;6), gdzie B3 jest to komórka, z której wyodrębnimy tekst, a 6 to liczba znaków licząc od lewej strony. W naszym przypadku kod pocztowy składa się z 6 znaków.

W rezultacie otrzymamy: